Integritetspolicy för Gilbert Restore

För att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot personal, kunder, samarbetspartners och leverantörer, behöver vi behandla dina personuppgifter. 
Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet, enligt nedan.

Denna information samlar vi in om dig

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information. Exempelvis: Person- och kontaktinformation: Namn, födelsedatum, personnummer vid ROT-avdrag, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc. Betalningsinformation: Fakturainformation, bankkontonummer etc.

Information om varor/tjänster

Exempelvis detaljer angående de varor/tjänster du har köpt eller önskar att köpa. Finansiell information: din inkomst, eventuella krediter, negativ betalningshistorik. Historisk information: dina köp, betalnings- och kredithistorik. 

Information om hur du interagerar med våra tjänster

Hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig. Enhetsinformation: exempelvis IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

Geografisk information

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna och din finansiella information, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften – se nedan.

Vad vi gör med din information

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster och för att kunna upprätthålla ingångna avtal. Vi behandlar personuppgifter för följande syften baserat på lagliga grunder: för att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter, för att utföra våra åtaganden gentemot dig.

Information till tredje part

Vi kan komma att överföra, eller dela din, information med utvalda tredje parter, såsom våra underleverantörer, samarbetspartners och betalningsinstitut, enligt följande: vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Information till myndigheter

Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

Avyttring

För det fall att vi säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan vi komma att lämna dina personuppgifter till tredje part, en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar. Om en väsentlig del av våra tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om våra kunder komma att delas.

Vad vi inte kommer gör med dina data

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt medgivande.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra åtaganden, t ex för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi data endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Tillgång, rättelse och radering

Du kan begära en kopia (registerutdrag) av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära en gång per år. Kontakta info@gilbertrestore.se 

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vi blockerar i sådana fall den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter. Kontakta info@gilbertrestore.se

Cookies och spårningstekniker

Gilbert Restore använder cookies. En cookie är en liten textfil som sparas på hemsidebesökarens dator. En cookie kan vara antingen en sessionscookie eller en cookie som lagras under längre tid. En sessionscookie försvinner när webbläsaren stängs ner, medan en lagringscookie sparas. Syfte med lagringscookies är att ge hemsidebesökaren en bra funktionalitet och upplevelse på hemsidan.

Informationen som samlas in genom cookies innehåller ingen personlig information utan används för att fastställa besökares mönster gällande användningen av våra webbtjänster. När det gäller beteende på Gilbert Restore sparas inte heller IP-adresser i våra databaser. Som hemsidebesökare kan därför informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet.

Vi har även cookies för att beräkna och rapportera användarantal och trafik. Vi använder även s.k. tredjepartscookies från andra företag för att göra marknadsundersökningar och trafikmätningar. I dessa cookies kan t.ex. IP-adresser, enhetsinformation, webbläsarinformation och liknande information sparas.

Via din webbläsare kan du både radera cookie samt stänga av möjligheten för oss att lagra cookies på din dator. Väljer du att göra detta kan dock ett flertal funktioner på hemsidan sluta att fungera korrekt.

Uppdaterad 2021-11-16